Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is ontleend aan openbare bronnen. Ondanks het feit dat de gegevens zorgvuldig worden verwerkt aanvaardt Credifixx Incassoservices B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van gepubliceerde gegevens. Gebruikers vrijwaren Credifixx Incassoservices B.V. voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdende met informatie verstrekt door middel van iSolvency.nlHet gebruik van het openbare gedeelte van isolvency.nl voor eigen doeleinden is geheel kosteloos. Het geheel, dan wel gedeeltelijk beschikbaar stellen, kopiƫren, reproduceren en/of toegankelijk maken van de informatie op isolvency.nl is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Credifixx Incassoservices B.V. niet toegestaan.


Wijziging van deze disclaimer
Credifixx Incassoservices B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Disclaimer op de hoogte bent.